• Головна
  • Прозорість та відкритість
  • Протидія булінгу

Протидія булінгу

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2020/2021 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» До 31.08 Стасюк Н.Є.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» До 07.09 Боровик І.В.
3 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):
  • з педагогічнимипрацівниками;
  • з технічнимперсоналом.
Вересень Боровик І.В.
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Психолог, соціальний педагог, класні керівники
6 Створення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Костенко С.П.
7 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень Боровик І.В.
8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогівз розпізнавання ознак насильства різних видівщодо дітей Жовтень Боровик І.В.
9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Муха О.В.
10 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Боровик І.В.
11 Інформаційна акція для учнів 4-х класів за участю представників поліції Грудень Муха О.В.
12 Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Стасюк Н.Є.
Робота з працівниками школи
13 Проведення навчальних нарад для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Осінні канікули Голови МК
14 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з педагогічними працівниками та технічним персоналом Листопад Стасюк Н.Є., Боровик І.В.
15 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули Психолог, залучені фахівці
16 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Боровик І.В., психолог
17 Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій Впродовж навчального року Психолог, соціальний педагог
Робота з учнями
18 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Психолог
19 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класні керівники
20 Тиждень толерантності Листопад Муха О.В., класні керівники
21 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Розкажи про насильство» Грудень Класні керівники
22 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень Муха О.В.
23 Бібліотечні уроки на базі бібліотеки ім. П.Усенка «Ми – проти булінгу» Січень Строкань Т.П.
24 Конкурс плакатів проти насильства Березень Муха О.В.
25 Виставка малюнків «Ми різна, але рівні» Квітень Муха О.В., Герасименко І.І.

Робота з батьками

26 Тематичні загальношкільні батьківські збори Жовтень Стасюк Н.Є.
27 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Боровик І.В.
28 Тематичні батьківські збори в класах Листопад Класні керівники
29 Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року Психолог, класні керівники
30 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Класні керівники
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
31 Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності,інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
32 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень Психолог
33 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Психолог, класні керівники
34 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий Психолог, соціальний педагог
35 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти Щомісяця Боровик І.В.
36 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень- червень Боровик І.В.

 

Прагнення осягнути корені народного музичного фольклору, а також привити дітям почуття високої духовності, краси і гармонії оточуючого світу – основа мого творчого кредо.

 

infoКучерява Надія Іванівна:
Вчитель художньо-естетичного циклу, «відмінник освіти України», «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель».