План заходів протидії булінгу

 

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2023/2024 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1 Підготовка наказу «Про організацію роботи з питань протидії булінгу (цькування) у закладі освіти» Вересень Стасюк Н.Є.
2 Підготовка наказу «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти» Вересень Боровик І.В.
3 Затвердження на педраді плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2023/2024 н.р. Серпень-вересень Стасюк Н.Є.
4 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):
  • з педагогічнимипрацівниками;
  • з технічнимперсоналом.
Вересень Боровик І.В.
5 Обговорення правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочних стендів Вересень Класні керівники
6 Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

класні керівники

7 Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Жовтень

Костенко С.П.,

Муха О.В.

8 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Боровик І.В.
9 Участь у акції «16 днів проти насильства» 25 листопада – 10 грудня

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.

10 Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий – квітень

Адміністрація,

класні керівники

Робота з працівниками школи
11 Проведення навчальних занять для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування на них Осінні канікули Голови МК
12 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули Гузовська Б.В.
13 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами І та ІІ семестрів

Боровик І.В.,

Гузовська Б.В.

14 Консультування класних керівників у разі виникнення проблемних ситуацій Впродовж навчального року

Боровик І.В.,

Гузовська Б.В.,

Муха О.В.

Робота з учнями
15 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники, Гузовська Б.В., запрошені спеціалісти
16 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники
17 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Листопад Класні керівники, вихователі ГПД
18 Тиждень толерантності Листопад

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.,

класні керівники

19 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Насильство – це…» Грудень Класні керівники, Гузовська Б.В., вихователі ГПД
20 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.

21 Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, Гузовська Б.В., вихователі ГПД
22 «Година з психологом»: розмови про булінг, творення власного серця доброти Січень Гузовська Б.В.
23 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг» Лютий Класні керівники, вихователі ГПД
24 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет». Впродовж року

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.,

класні керівники, запрошені спеціалісти

25 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Муха О.В.
26 Бесіди учнів щодо протидії булінгу (цькуванню) з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Муха О.В.
27

Бібліотечні уроки на базі бібліотеки

ім. П.Усенка, виставки літератури, бесіди «Ми – проти булінгу»

Впродовж року Строкань Т.П.

Робота з батьками

28 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі» Впродовж року/за потреби Адміністрація школи, класні керівники
29 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Січень

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.

30 Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники, Гузовська Б.В.
31 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року/за потреби

Боровик І.В., Гузовська Б.В.,

голови МК,

класні керівники

32 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей За потреби Класні керівники, Гузовська Б.В.
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
33 Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
34 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Січень Гузовська Б.В.
35 Анонімне анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Січень Адміністрація школи, класні керівники
36 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.

37 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти За потреби Боровик І.В.
38 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Червень

Муха О.В.,

Гузовська Б.В.

 

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2022/2023 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Вересень Стасюк Н.Є.
2 Підготовка наказу «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти» Вересень Боровик І.В.
3 Затвердження на педраді плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2022/2023 н.р. Серпень-вересень Стасюк Н.Є.
4 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):
  • з педагогічнимипрацівниками;
  • з технічнимперсоналом.
Вересень Боровик І.В.
5 Обговорення правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочних стендів Вересень Класні керівники
6 Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

класні керівники

7 Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Жовтень

Костенко С.П.,

Муха О.В.

8 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Боровик І.В.
9 Участь у акції «16 днів проти насильства» Грудень Муха О.В.
10 Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий – квітень Адміністрація, класні керівники
Робота з працівниками школи
11 Проведення навчальних занять для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування на них Осінні канікули Голови МК
12 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули

Джафарова Т.А.,

Муха О.В.,

залучені фахівці

13 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами І та ІІ семестрів Боровик І.В., Джафарова Т.А.
14 Консультування класних керівників у разі виникнення проблемних ситуацій Впродовж навчального року

Боровик І.В.,

Джафарова Т.А.,

Муха О.В.

Робота з учнями
15 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники, запрошені спеціалісти
16 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники
17 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Листопад Класні керівники, вихователі ГПД
18 Тиждень толерантності Листопад

Муха О.В., Джафарова Т.А.,

класні керівники

19 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Насильство – це…» Грудень Класні керівники, вихователі ГПД
20 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень Муха О.В.
21 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Муха О.В., Джафарова Т.А.
22 Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, Джафарова Т.А., вихователі ГПД
23 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг» Лютий Класні керівники, вихователі ГПД
24 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет». Впродовж року

Муха О.В.,

Джафарова Т.А.,

класні керівники, запрошені спеціалісти

25 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Муха О.В.
26 Бесіди учнів щодо протидії булінгу (цькуванню) з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Муха О.В.
27

Бібліотечні уроки на базі бібліотеки

ім. П.Усенка, виставки літератури, бесіди «Ми – проти булінгу»

Впродовж року Строкань Т.П.

Робота з батьками

28 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі» Впродовж року/за потреби Адміністрація школи, класні керівники
29 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Листопад

Муха О.В.,

Джафарова Т.А.

30 Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники
31 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року/за потреби

Боровик І.В., Джафарова Т.А.,

голови МК,

класні керівники

32 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей За потреби Класні керівники
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
33 Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
34 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень

Муха О.В.,

Джафарова Т.А.

35 Анонімне анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація школи, класні керівники
36 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий

Муха О.В.,

Джафарова Т.А.

37 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти За потреби Боровик І.В.
38 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Червень Муха О.В.

 

 

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2021/2022 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» До 31.08 Стасюк Н.Є.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» До 07.09 Боровик І.В.
3 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):
  • з педагогічнимипрацівниками;
  • з технічнимперсоналом.
Вересень Боровик І.В.
4 Обговорення правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

класні керівники

6 Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Вересень

Костенко С.П.,

Муха О.В.

7 Оформлення тематичного стенду Жовтень Муха О.В.
8 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Боровик І.В.
9 Участь у акції «16 днів проти насильства» Грудень Муха О.В.
10 Виступи на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий – квітень Адміністрація, класні керівники
Робота з працівниками школи
11 Проведення навчальних нарад для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Осінні канікули Голови МК
12 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з педагогічними працівниками та технічним персоналом Листопад

Стасюк Н.Є.,

Боровик І.В.

13 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

залучені фахівці

14 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Боровик І.В.
15 Консультування класних керівників адміністрацією закладу з проблемних ситуацій Впродовж навчального року Боровик І.В.
Робота з учнями
16 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники, запрошені спеціалісти
17 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники
18 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класні керівники, вихователі ГПД
19 Тиждень толерантності Листопад

Муха О.В.,

класні керівники

20 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Насильство – це…» Грудень Класні керівники, вихователі ГПД
21 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень Муха О.В.
22 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Муха О.В.
23 Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, вихователі ГПД
24 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг» Лютий Класні керівники, вихователі ГПД
25 Конкурс плакатів проти насильства «StopBulling» Березень Муха О.В.
26 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет». Впродовж року

Муха О.В.,

класні керівники

27 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Муха О.В., Герасименко І.І.
28 Бесіди учнів щодо протидії булінгу з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Муха О.В.
29

Бібліотечні уроки на базі бібліотеки

ім. П.Усенка, виставки літератури, бесіди «Ми – проти булінгу»

Впродовж року Строкань Т.П.

Робота з батьками

30 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу в учнівському середовищі» Впродовж року/за потреби Адміністрація школи, класні керівники
31 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Боровик І.В.
32 Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники
33 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року

Боровик І.В.,

голови МК,

класні керівники

34 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей За потреби Класні керівники
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
35 Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
36 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень Адміністрація школи
37 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація школи, класні керівники
38 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий Адміністрація школи, залучені спеціалісти
39 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти Щомісяця Боровик І.В.
40 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень- червень Боровик І.В.

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2020/2021 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» До 31.08 Стасюк Н.Є.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» До 07.09 Боровик І.В.
3 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):
  • з педагогічнимипрацівниками;
  • з технічнимперсоналом.
Вересень Боровик І.В.
4 Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду Вересень Класні керівники
5 Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

класні керівники

6 Створення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень

Костенко С.П.,

Муха О.В.

7 Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень

Боровик І.В.,

Муха О.В.

8 Підготовка методичних рекомендацій для педагогівз розпізнавання ознак насильства різних видівщодо дітей Жовтень Боровик І.В.
9 Оформлення тематичного стенду Жовтень Муха О.В.
10 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Боровик І.В.
11 Інформаційна акція для учнів 4-х класів за участю представників поліції Грудень Муха О.В.
12 Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий Стасюк Н.Є.
Робота з працівниками школи
13 Проведення навчальних нарад для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Осінні канікули Голови МК
14 Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з педагогічними працівниками та технічним персоналом Листопад

Стасюк Н.Є.,

Боровик І.В.

15 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули

Боровик І.В.,

Муха О.В.,

залучені фахівці

16 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті Боровик І.В.
17 Консультування класних керівників адміністрацією закладу з проблемних ситуацій Впродовж навчального року Боровик І.В.
Робота з учнями
18 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники, запрошені спеціалісти
19 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники
20 Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають» Жовтень Класні керівники, вихователі ГПД
21 Тиждень толерантності Листопад

Муха О.В.,

класні керівники

22 Імітаційна гра для учнів 4-х класів «Розкажи про насильство» Грудень Класні керівники, вихователі ГПД
23 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад - грудень Муха О.В.
24 Флешмоб «Зупинимо булінг разом!» Грудень Муха О.В.
25 Години спілкування «Булінг: міфи та реальність», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, вихователі ГПД
26 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг» Лютий Класні керівники, вихователі ГПД
27 Конкурс плакатів проти насильства «StopBulling» Лютий Муха О.В.
28 Заняття з елементами тренінгу «Спілкування з однолітками», «Як протистояти тиску однолітків», «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Вчимося безпечної поведінки в мережі Інтернет». Березень

Муха О.В.,

класні керівники

29 Виставка малюнків «Ми різні, але рівні» Квітень Муха О.В.,    Герасименко І.І.
30 Бесіди учнів щодо протидії булінгу з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Муха О.В.
31

Бібліотечні уроки на базі бібліотеки

ім. П.Усенка, виставки літератури, бесіди «Ми – проти булінгу»

Впродовж року Строкань Т.П.

Робота з батьками

32 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу в учнівському середовищі» Жовтень Адміністрація школи, класні керівники
33 Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Боровик І.В.
34 Тематичні батьківські збори в класах «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники
35 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року

Боровик І.В.,

голови МК,

класні керівники

36 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць Класні керівники
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
37 Самооцінка закладу освітиза показниками  безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація школи, колектив закладу
38 Анонімне анкетування учнів 4-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень Адміністрація школи
39 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація школи, класні керівники
40 Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів. Лютий Адміністрація школи, залучені спеціалісти
41 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти Щомісяця Боровик І.В.
42 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень- червень Боровик І.В.