• Головна
  • Прозорість та відкритість
  • Моніторинг якості освіти

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Протягом 2019/2020 н.р. адміністрацією школи систематично здійснювався моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів 3 - 4-х класів

на кінець І семестру та на кінець ІІ семестру 2019/2020 н. р. (у %)

 

matem zvit    

 

 

ukr mova zvit 

 

 eng zvit

 

douclen zvit

 

fran zvit

 

 

Дані   моніторингу показали   збільшення   відсотка   учнів,   які   на   2019/2020 н. р. мають достатній та високий рівні навчальних досягнень з предметів:

-         математика на 4 %;

-         українська мова на 1 %;

-         англійська мова на 32 %;

-         німецька мова на 22%;

-         французька мова на 12%.

Така тенденція свідчить про позитивну динаміку ефективності викладання основ наук.

       Головним у внутрішньошкільному контролі був моніторинг якості надання освітніх послуг, контралінг сформованості ключових компетентностей учнів та здійснення практичних заходів з підвищення рівня навчальних досягнень учнів з основ наук. Аналітичний аналіз успішності учнів дав об’єктивну оцінку результативності педагогічної роботи колективу.

Про дієвість внутрішньошкільного контролю свідчать результати навчальної діяльності учнів школи 2019/2020 н. р.

Рівень навчальних досягнень учнів   за 2019/2020 н. р.

porivnannja

 

Закінчили навчальний рік:

- із високим рівнем – 83 учня (45 %);

- із достатнім рівнем – 88 учнів (48 %);

- із середнім рівнем – 11 учнів (7 %);

189 учнів 1– 2-х класів оцінювалися вербально.

Похвальними листами нагороджено 61 учнів (34%).

 

Навчаючись – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості – навчай.

 

infoКучінка Магдалина Михайлівна:
Вчитель іноземної мови, «спеціаліст першої категорії».