• Головна
  • Прозорість та відкритість
  • Освітні програми

Освітні програми, що реалізуються у школі

 

 

     osv prog 1 24     osv prog 3 24

biling 1           biling 3

Реалізація цих програм в освітньому процесі дає можливість:

-  спрямувати освітній процес на розвиток ключових компетентностей учнів;
- розвивати індивідуальні здібності та нахили учнів, орієнтуючись на їхні потреби;
- виховувати творчу особистість – патріота, інноватора, здатного конкурувати та вчитися впродовж життя;
-  будувати роботу з учнями та батьками на засадах партнерства;
- формувати у школярів цілісну картину світу на основі глибокої інтеграції змісту освіти.